suomeksi In English

CAC-Research Oy

CAC-research Oy on tietokoneavusteisen luovuuden tutkimukseen, tuotekehitykseen ja soveltamiseen keskittynyt yritys, joka perustettiin toiminimenä 1989 ja muutettiin osakeyhtiöksi 1992. Vuonna 1993 yrityksen kehittämä ideointiohjelma IDEGEN++ palkittiin ”Golden Softies, Software for Europe Innovation Award” palkinnolla CeBit-messuilla. Loppukilpailuun osallistui yli 500 ohjelmistotaloa yli 20 maasta. Vuonna 1994 ohjelma palkittiin arvostetulla vuotuisella ”Suomalainen Insinöörityö”-palkinnolla. Tähän ideointiohjelmaan ja sen pohjalta edelleen kehitettyihin ideointiohjelmiin perustuvia tietokoneavusteisia luovuusmenetelmiä on käytetty tuhansissa menestyksellisissä ideointihankkeissa sekä Suomessa että ulkomailla.

Uusimmat innovaatiot innovaatiosta perustuvat yhdistelmään, jossa tietokoneavusteinen luovuus on yhdistetty uusimpiin huippu-urheilun henkisen valmennuksen keinoihin. Halutun tavoitteen kannalta tärkeimmät 6-24 avainhenkilöä kootaan 1,5 päivän ideointitilaisuuteen, jossa tuotetaan tavoitteeseen pääsemiseksi 100-200 alustavaa ideaa, 10-20 toteutuskelpoista ideaa ja 3-5 päätöstä aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen. Tilaisuuden tärkeä tulos on myös syntyvä yhteinen näkemys ja tahto tavoitteen saavuttamiseksi.

tarvitseko uusia ideoita tiimiltäsi päästäksesi tavoitteeseesi?

Käytännön strategisessa johtamisessa, johtoryhmätyöskentelyssä, tuotekehityksessä, markkinoinnissa, myynnissä, tuotannossa, asiakaspalvelussa ja tukitoiminnoissa tulee vastaan tilanteita, joissa tarvitaan uusia ideoita tavoitteeseen pääsemiseksi. Parasta yleensä on, jos se tiimi, joka on vastuussa tavoitteseen pääsemisestä itse tuottaa ja toteuttaa tarvittavat ideat. Parhaiten se onnistuu irroittamalla tiimi hetkeksi arjesta. Yleensä lyhin toimiva ja pisin mahdollinen hetki tähän on 1,5 päivää. Sitten vain jatkamaan ja toteuttamaan ideat tavoitteeseen pääsemiseksi. Arkikin on hieman rikastunut luovan ongelmanratkaisun ja henkisen valmennuksen menetelmien omakohtaisen kokeilun ansiosta.

MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ?

Yritys

Tehtävä
CAC-Research Oy edistää asiakasyritystensä ja -organisaatioidensa innovaatiotoimintaa ideointi- ja valmennustilaisuuksien sekä innovaatioprosesseihin ja innovaatioiden hallintajärjestelmiin liittyvien konsultointitoimeksiantojen avulla.

Visio
CAC-Research Oy on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä innovaatioalueen vaikuttaja, jonka toiminnan tulokset on nähtävissä yritysten, organisaatioidn ja yhteiskunnan merkittävinä innovaatioina.

Tulevaisuus
Muutosnopeuden kasvu johtaa väistämättä siihen, että innovatiivinen kyky nähdä, keksiä ja panna nopeasti toimeen määrää entistä enemmän yritysten ja organisaatioiden menestystä. Tämä lisää voimakkaasti tarvetta systemaattisille menetelmille ja lähestymistavoille uusien toimivien ratkaisujen tuottamiseen.

Historia
Lehtiartikkeleita PDF-dokumentteina:

CAC-Research Oy
PL 10
02361 Espoo